1. Mục đích

Quy định này được lập ra với mục đích nêu rõ về các điều kiện, nghĩ vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cá nhân người dùng sử dụng tại website Website chúng tôi

2. Quyền sở hữu và trách nhiệm

– Tất cả nội dung trên website Website chúng tôi như: thông tin, hình ảnh, bài viết, dịch vụ được đăng tải đều là quyền sở hữu hợp pháp của Website chúng tôi Chúng tôi có quyền thêm , xóa hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung, chính sách, hình ảnh nào trong bất kì thời điểm và hoàn cảnh nào mà không cần phải thông báo chi tiết cho tất cả người dùng.

– Người dùng có quyền sử dụng tài nguyên trên website Website chúng tôi để tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm và chọn mua sản phẩm tại Website chúng tôi. Nếu người dùng sử dụng bất kỳ thông tin nào trên web với mục đích kinh doanh, thì phải trích dẫn nguồn cũng những thông tin, hình ảnh khác để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của Website chúng tôi.

– Nếu Website chúng tôi phát hiện người dùng sử dụng hình ảnh thông tin của website Website chúng tôi với mục đích sai trái, gây ảnh hưởng tới người khác phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

    3. Loại trừ trách nhiệm

–  Website chúng tôi không cam kết đảm bảo tính xác thực của nội dung là chính xác tuyệt đối 100%, đôi khi chúng tôi sẽ có xảy ra những sai sót hay nhầm lẫn khi đăng tải nội dung cũng như dịch vụ tại website. Nhưng Website chúng tôi sẽ nổ lực để đưa ra những thông tin chính xác nhất và cập nhật liên những thông tin dịch vụ sản phẩm.

–  Nếu người sử dụng truy cập vào website Website chúng tôi không thể truy cập được hoặc không tải được nội dung thông tin cần tìm, thời gian truy cập bị chậm trễ hoặc bị trì hoãn thì Website chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trường hợp trên.

 –  Website chúng tôi chỉ có một trang website bán lẻ duy nhất là Website chúng tôi với giá đã được niêm yết trên thị trường. Nếu có bất kỳ trang web nào giả mạo mà không phải là Website chúng tôi bán sản phẩm với giá thấp hoặc cao hơn, cũng như các chương trình khuyến mại khác thì Website chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

–   Các thông tin trên website Website chúng tôi không đưa ra những thông tin, chương trình, hình ảnh sai lệch hoặc trái với những quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay.

    4. Các quy định khác

–  Website chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung, xây dựng các điều khoản sử dụng của website hoặc các nội dung cụ thể khác tại bất kì thời điểm nào tùy vào việc quản lý và vận hành của website cũng như những chính sách của ban quản trị mà không có nghĩa vụ phải thông báo cho người dùng. Những quy định mới sẽ được chấp nhận và tuân thủ khi được đăng tải trên website và được người dùng truy cập web và sử dụng.